Multikunstnaren

JOHANNES L. NESS

(1865-1944) frå Rosendal

Sjølv om Johannes L. Ness var levande engasjert i song og musikk, så var det nok målarkunsten som opptok han aller mest. Han hadde ein hemmeleg draum om å kunna livnæra seg som kunstnar, og halda utstillingar i dei store byane. Trass iherdig innsats stranda alle planar om å reisa ut og få opplæring på mangelfull økonomi. Ness vart derfor buande i Rosendal heile sitt liv. Truleg laga han ca 300 bilete; både naturmotiv, bygdemotiv og portrett. Mange av måleria gjev eit viktig innblikk i korleis bygd og folkeliv var før i tida. Portretta er hovudsakleg laga med kolstift, og Lul Krag uttrykte si begeistring for fleire av desse arbeida. Også andre berømte kunstnarar som Johan Jakob Bennetter, Fridtjof Smith-Hald og Lars Osa kom med lovord og oppmuntring.

 

Den landskjende skodespelaren Stub Wiberg skreiv i 1910 følgjande om Ness:

”… at Sandsen, Øiet, Følelsen, Opfatningen, i det hele; den rare, lille Ting, som aldrig maa mangle, den havde han.”

 

I 2006 vart det halde stor Johs. L. Ness-utstilling på Baroniet Rosendal. Heile 47 av hans beste og viktigaste måleri og teikningar vart synte fram. Samstundes vart boka ”Det løfter livet. Soga om kunstnaren Johannes L. Ness” lansert. Boka inneheld fyldig biografi, mange gamle fotografi, og bilete av alle kunstverka som var med på utstillinga.

 

Johannes L. Ness vart født i Rosendal 3. august 1865. Allereie i ung alder viste han eit uvanleg talent og interesse for kunst og kultur.

I Rosendal Songlag kom han med frå starten i 1883, og var sjølv dirigent i over 50 år. Rosendal Musikklag var han med og stifta i 1896 og dirigerte i 14 år. Men Ness likte ikkje bare å framføra musikk; han skreiv også eigne songar – både tekst og musikk. I dag er nok ”Rosendalssongen” mest kjend. Som den nevenyttige mannen han var kunne han dessutan laga instrument. Vi veit han produserte 3 harmonium, 3 pipeorgel (m.a. det første orgelet i Ænes kyrkje) og fleire feler.

 

Kontakt: Morten Nygård, Postboks 70, 5486 Rosendal  Tlf: 53 48 19 02  Mob: 971 13 075

E-post: mortnyg@online.no

Ved Skålakaien, 1926

Magnhild og Laura Ness, 1902

Portrett av Johannes L. Ness

laga av Lul Krag, 1935